Valikko Sulje

Verkkoselvitys.fi Vältä vauriot kaivutöissä, tilaa kaapelinäyttö!

Pohjois-Karjalan Tietoverkko-osuuskunnan valokuituverkon operoinnista ja ylläpidosta vastaa Kaisanet Oy.

Kaisanet on määritellyt, että osalla alueista tieto kaapeleiden sijainnista annetaan karttatietona.

Ennen kaivutöiden aloittamista kaivajan tulee selvittää joko verkkoselvitys.fi portaalin kautta tai puhelinpalvelun 075 7580 700 kautta onko pyydetyllä alueella kaapeleita. Osalle alueista on määritelty pakollinen kaapelinäyttö ja osa alueista on määritelty alueeksi, jossa kaivun voi tehdä kaapelikartan perusteella. Verkkoselvityksen kautta saa tiedon kumpi alue on kyseessä sekä ohjeet työskentelystä kaapeleiden läheisyydessä.

Kaapelinäyttö on maksuton vain niillä alueilla, joissa se on määritelty pakolliseksi. Karttaote kaapeleiden sijainnista toimitetaan aina veloituksetta.

Kaivutöiden tekijä voi halutessaan tilata maksullisen kaapelinäytön myös niille alueille, joilla kaivu on määritelty tehtävän kartan perusteella. Tällöin kaapelinäytöstä veloitetaan 80 €/näyttö (alv 0). Normaali kaapelinnäyttö on enintään 2 tuntia kaapelinnäyttötyötä kohteessa. Mikäli työtä ei saada tehtyä tässä ajassa, siitä muodostuu uusi veloitettava kaapelinäyttö.

Maksullisen kaapelinäytön voi tilata jo samalla kun tekee näyttöpyynnön, lisätietoihin maininta ”maksullinen näyttö” tai soittamalla samasta numerosta 075 7580 700.

241 § Telekaapeleita vaarantava työ

Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita.

Teleyrityksen on annettava maksutta tietoja kaapeleiden sijainnista.

Teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.

Infra Ry:n ohjeesta

Kaapelin esiin kaivaminen on tehtävä varovaisuutta noudattaen. Ennen konekaivua on kaapelin suunta ja syvyys varmistettava käsityövälinein. Konekaivu, samoin kuin kaikenlainen muukin kaapeleita mahdollisesti vaurioittava koneella työskentely, on kielletty 0,5 metriä lähempänä kaapelireittiä.